Skip to content
Wendela Wolter

De praktijk

Over Wendela

Ik ben Wendela Wolters, opgeleid als verpleegkundige, Psycholoog NIP en Systeemtherapeut NVRG (gezins -en relatietherapeut). Afgestudeerd in de Arbeids-en Organisatiepsychologie was ik vastbesloten om de “zakelijke” kant op te gaan, echter dat liep anders! Het hulpverlenersbloed kroop toch waar het niet gaan kon. Ik merkte dat ik steeds meer bevlogen raakte van de systeemtherapie, wat er uiteindelijk toe leidde dat ik postdoctorale specialisatie tot Systeemtherapeut NVRG ben gaan volgen.

“In de systeem therapie is het uitgangspunt dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen.”

Behalve deze “systemische bril” is mijn benadering laagdrempelig, nieuwsgierig en veilig. Ik werk oplossingsgericht maar vind het ook belangrijk om een duurzaam resultaat na te streven. Voorop staat de verbinding met de ander, een goede therapeutische “klik” is onmisbaar in het hele behandelproces.

Mijn behandelingsrepertoire omvat o.a:

  • Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • Mindfulness
  • interventies vanuit de Positieve Psychologie

Als Systeemtherapeut werk ik bij uitstek met meerdere perspectieven, om er enkele te noemen: contextueel, structureel, emotiegericht (EFT) en narratief.

Belangrijkste drijfveer? Mijn cliënten

In de loop der jaren heb ik heel wat kennis en kunde vergaard, liefde voor leren is dan ook mijn tweede natuur. Ik heb kunnen delen in de bevlogenheid van mijn opleiders en collega’s, maar ben nog het meest geïnspireerd door de vele cliënten die ik heb mogen zien. De dapperheid waarmee zij hun problemen, zorgen en verlangens onder woorden brachten ontroeren mij en zijn de drijfveer in elk gesprek wat ik voer.

Samenwerking

Ik vind het heel belangrijk om samen te werken met andere hulpverleners. Ik geef hier vorm aan door continue inter- en supervisie te volgen. Daarnaast werk ik binnen Caredate nauw samen met collega’s Petra van der Kooy en Wytske Groote.

Kwaliteit

Relatietherapie en relatietherapeut zijn geen beschermde titels. Toch kunt u wel meer zekerheid krijgen over de aangeboden kwaliteit als u een therapeut kiest die is opgeleid volgens de eisen van de specialistische vereniging. Gekwalificeerde therapeuten zijn opgeleid volgens de vereisten van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). De toegang tot deze postacademische opleiding kent strenge vooropleidingseisen. Na afronding ben je vaak jaren verder met een theoretisch inleiding, twee specialisaties, meerdere supervisiereeksen en een intensieve leertherapie. De NVRG bevordert en bewaakt de kwaliteit van de relatie en gezinstherapie. Daarnaast houdt zij zich bezig met wetenschappelijke ontwikkelingen, organiseert en accrediteert zij diverse nascholingen, studiedagen en congressen.

Klachtenregeling

Ben u niet tevreden over uw behandeling, dan hoor ik dat graag. U mag van mij een luisterend oor verwachten en de inzet om te komen tot een bevredigend resultaat. Ben u daarna nog niet tevreden of vind u het vervelend om met mij in gesprek te gaan? In dat geval kun u gebruik maken van de onafhankelijke klachtenbehandeling Quasir (www.quasir.nl), waarbij ik in het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) bij aangesloten ben.

Laat mij je helpen weer verbinding met jezelf te vinden!

Individuele- of relatietherapie kan de oplossing zijn voor jouw/jullie probleem.

Back To Top